2 april 2007

Fidel Castro 1975: " Sverige rockar fett!"

Om någon blivit illa berörd av Kubas kritik mot Sveriges blodiga förflutna kommer här lite tröst i form av (valda delar av) det tal Fidel Castro höll till Sveriges ära när Olof Palme besökte landet 1975. Vill du läsa precis hela talet finns det på spanska här och på engelska här

---

TAL HÅLLET AV LANDETS BEFÄLHAVARE FIDEL CASTRO RUZ, FÖRSTESEKRETERARE FÖR KUBAS KOMMUNISTPARTIS CENTRALKOMMITTÉ, VID MASSMÖTET SOM HÖLLS I SKOLANLÄGGNINGEN "26 juli" I SANTIAGO DE CUBA, I SAMBAND MED KUNGARIKETS SVERIGES STATSMINISTERS, OLOF PALME, BESÖK I VÅRT LAND, DEN 29 JUNI 1975, "DEN FÖRSTA KONGRESSENS ÅR".

(REVOLUTIONSREGERINGENS STENOGRAFIAVDELNING)

Käre vän Olof Palme, kungariket Sveriges statsminister; kära deltagare i den svenska vänskapsdelegationen; Santiagobor, invånare i Oriente, Kubaner:

Vi vet att detta inte är det bästa tidpunkten för ett massmöte; men detta tjänar samtidigt till att visa det mod, den disciplin och den revolutionära anda som santiagoborna besitter (APPLÅDER), ty trots att det är söndag, arbetarnas, studenterna och familjernas vilodag, så har vänskapsdelegationen från Sverige, med sin statsminister i spetsen, idag blivit mottagen med tillgivenhet och värme av praktiskt taget hela Santiago de Cubas befolkning. (APPLÅDER)

Vi känner oss faktiskt mycket nöjda och mycket ärade av Sveriges statsministers närvaro i vårt land; (APPLÅDER) och Orientes invånare är dubbelt tacksamma över att besöket innefattar denna provins, denna stad, denna plats. Ni har redan alla vid många tillfällen kunnat läsa i våra tidningar om Sverige; jag vill påminna er om att det handlar om ett land med liten befolkning, aningen mindre än Kubas. En relativt omfattande landområde med en yta på 450 000 kvadratkilometer, vilket innebär fyra gånger Kubas storlek. Det ligger på den skandinaviska halvön, i norra Europa och en del av landet ligger till och med innanför polcirkeln, geografiskt i höjd med Alaska, men med ett mer tempererat klimat, och till en viss del - enligt vetenskapsmän och geografer - till följd av golfströmmen, som har sitt ursprung här, i denna del av Karibien, och når ända till Sverige, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för landet ur ett klimatperspektiv.

Sverige har 18 invånare per kvadratkilometer. Vet ni hur många vi har i dagsläget? Ungefär åttiofem invånare per kvadratkilometer. Befolkningen i Sverige, vars historia går långt tillbaka, bosatte sig i ett område med stora naturtillgångar.

[...]

Hälsovård är ett annat område där de intar en tätposition. Man kan särskilt lägga märke till det faktum att det är det land som har lägst spädbarnsdödlighet. Ni vet att vårt land redan har uppnått en siffra på mindre än 30 döda per 1000 nyfödda, och vi är med råge det mest utvecklade landet i Latinamerika på denna punkt. Det ger en idé om hur det står till med folkhälsan i det landet, dess sjukhus, den kvalificerade personal som de har tillgång till och den teknologi som de stödjer sig på.

[...]

Landet har likaledes kämpat för att tillämpa högsta möjliga rättvisa när det gäller lön, och även skydd och likställdhet för den invandrade arbetskraft som utför sina uppgifter i det landet.

Statsministerns politik kännetecknas av dess humana natur och omsorg för dessa grundläggande frågor, som självklart också är problemställningar som vi måste tampas med. Sverige är självklart ett land vars utveckling vida överstiger Kubas, och som har andra problem.

Som ni känner till tack vare de nyheter vi nåtts av under alla dessa år, så har Sveriges anseende ökat och ökat i vårt land allteftersom vi nåtts av besked om dess tydliga, kraftfulla och energiska ståndpunkt mot USAs agression mot Vietnam. (APPLÅDER) Vi kan konstatera att bland länderna i väst så gick Sverige i första ledet när det gällde att ta avstånd från och fördöma USAs politik i Vietnam.

Men alla känner vi och till och minns Sveriges fasta ståndpunkt när det gällde fallet Chile: utan minsta tvekan bröt de de ekonomiska förbindelserna med Chiles fascist-regim. (APPLÅDER)

[...]

Sverige har likaledes bedrivit en glasklar politik i solidaritet med frihetsrörelserna i de forna portugisiska kolonierna. De stödde och hjälpte frihetsrörelsen i Angola, i Guinea Bissau och i Mozambique. (APPLÅDER)

De bekämpade också energiskt rasförtrycket i Rhodesia och Sydafrika.

[...]

Som ni kan se så sammanfaller Sveriges och Kubas utrikespolitik på många punkter.

[...]

Men samtidigt som vi med tillfredställelse hänvisar till dessa aspekter som vi uppskattar så i svensk politik, så vill vi också uppmärksamma den vänskapliga attityd som uppvisas gentemot vårt land. (APPLÅDER) Det är något som vi särskilt uppskattar, eftersom vi levt alla dessa år under en blockad från USA, subversion, agression och alla sorters illvilliga uppsåt; vi vet hur hårt USA satte press på länderna i väst för att de skulle ansluta sig till blockaden, för att de skulle bryta förbindelserna med Kuba, för att inte vänskapsrelationer skulle kunna utvecklas mellan andra länder och Kuba. Och under dessa omständigheter kan vi påpeka att innan Revolutionen fanns det ingen svensk ambassad i Kuba men efter några in i den revolutionära perioden höjde den svenska regeringen statusen för sin representation i Kuba till ambassads nivå. (APPLÅDER) De anslöt sig aldrig till den ekonomiska blockaden, utan tvärtom utvecklades de ekonomiska förbindelserna, och idag uppgår handelsutbytet mellan Kuba och Sverige till 100 miljoner pesos årligen. (APPLÅDER)

[...]

Inom hälsovårdssektorn har det svenska samarbetet betytt en förnyelse av utrustningen och en modernisering av 52 sjukhus vid specialistavdelningarna för röntgenteknik, laboratorier, patologiska avdelningar, anestesi och hjärt- och kärlkirurgi.(APPLÅDER)

[...]

Dessutom i det program som vi har i åtanke för framtiden ingår två viktiga och grundläggande projekt för utvecklingen av vårt utbildningssystem, och de är: boktryckeriet — ett stort tryckeri med kapacitet för att trycka 30 miljoner böcker per år — vilket kommer att byggas i Palma Soriano, (APPLÅDER) och anläggningen som skall tillverka utbildningsmaterial, och som kommer att ligga granne med yrkesskolan i Holguín. (APPLÅDER)

[...]

Vi har fått en enorm hjälp av Sovjetunionen under alla dessa år; vi har samarbetat med de socialistiska länderna. Med av alla länder i väst är det Sverige som har visat den mest vänskapliga och samarbetsvilliga attityden gentemot Kuba. (APPLÅDER)

[...]

Olof Palme, käre vän. På denna plats där vi nu befinner oss, inleddes vår revolutionära kamp för nästan 22 år sedan. (APPLÅDER) Och det som då var idéerna hos blott en handfull män, hos en del av vår befolkning, är idag idéerna och ledstjärnorna hos ett helt folk, (APPLÅDER) ett folk som är sammansvetsat, disciplinerat, arbetssamt, självuppoffrande, stridslystet, revolutionärt och internationalistiskt. (APPLÅDER) Internationalismen är en av våra heligaste ledstjärnor och vi utvecklar vår internationalistiska medvetenhet genom tillämpning av internationalism. (APPLÅDER) Och vi ansluter oss också blygsamt, i den utsträckning våra resurser medger, till uppgiften att samarbete och kämpa för andra folk.

[...]

Santiagobor, kubaner, låt oss tillsammans utropa:

Leve vänskapen mellan Sveriges och Kubas folk! (APPLÅDER OCH UTROP: "Leve!")

Lever statsminister Olof Palme som står som företrädare för denna vänskap! (APPLÅDER OCH UTROP: "Leve honom!")

Fosterlandet eller döden!

Vi skall segra!

(OVATIONER)

Andra bloggar om: , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

En något sen kommentar kanske...

Det här var ju en fantastisk blogpost. Kul läsning. Jag hittade den när jag googlade lite på Castro.

Anonym sa...

varfor inte:)

Anonym sa...

Att Palme var diktaturens fiende är en sanning med ett flertal undantag. Palme hade många bra egenskaper, men också en rad avskyvärda beteenden.

Pingat på intressant.se

Jag har placerat min blogg i Linnéstaden på bloggkartan.se