25 augusti 2008

Viktigaste händelserna under Raúl Castros tid som president

Raúl Castro, 77, tillträdde som Kubas president den 24 februari i år, efter att hans bror Fidel Castro avsagt sig denna befattning. Fidel hade redan i juli 2006 temporärt överlåtit makten till sin yngre bror på grund av allvarlig sjukdom.

De viktigaste händelserna under Raúl Castros tid som president är dessa:

* Februari

19: Fidel Castro avsäger sig presidenttiteln efter nästan ett halvt sekel vid makten.

24: Raúl tillträder som president. Han deklarerar att han skall avskaffa överdrivna förbud. Han utnämner general Julio Casas till sin efterträdare på posten som försvarsminister.

26: Raúl tar emot besök av vatikanens "nr 2", Tarcisio Bertone.

28: Kuba undertecknar två av FNs fördrag om mänskliga rättigheter.

* Mars

17: Försäljning av jordbruksredskap görs tillgänglig för bönder, som en del i en decentraliserande jordbruksreform som innefattar högre priser för producenter och nya former för handel och krediter.

21-30: Han häver förbud och regleringar som förbjuder kubaner att köpa datorer, DVD-spelare och mikrovågsugnar, att ta in på hotell, hyra bil och teckna mobiltelefonkontrakt.

* April

28: Raúl sammankallar till kommunistpartiets 6:e kongress år 2009, omvandlar cirka 30 dödsdomar och deklarerar att livsmedelsproduktion har "högsta prioritet".

* Maj

7: USAs president, George W Bush kallar förändringarna "kosmetiska".

* Juni

6: Könsbyte blir tillåtet.

11: "Jämlikhetsprinciperna" tas bort tillsammans med lönetaket, och ett system börjar införas där lön skall sättas efter arbetsinsats.

19: EU lyfter de sanktioner som infördes 2003 efter att 75 oppositionella hade arresterats.

* Juli

8: Det utannonseras tillstånd för privata transporttjänster/åkerier, vilka varit förbjudna sedan 1999.

11: Raúl annonserar regleringar som nya skatter, eliminering av subventioner, krafttag mot stölder vid statliga företag och byråkrati.

18: Han utfärdar ett dekret om att outnyttjad jordbruksmark skall få utnyttjas i privat arrende, av statliga företag och kooperativ.

18: Han utfärdar ett dekret om att pensionerade lärare skall återgå i tjänst, med både pension och lön, för att motverka utarmningen av utbildningsväsendet.

* Augusti

12: En förbjuden kommitté för mänskliga rättigheter meddelar i en halvårsrapport att antalet politiska fångar sjunkit från 234 till 219, men att situationen fortsättningsvis är "otillsfredställande".

Texten är en översättning av en artikel i El Nuevo Herald.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer:

Pingat på intressant.se

Jag har placerat min blogg i Linnéstaden på bloggkartan.se