15 september 2010

Fidel eller den ständiga omdiktningen

av Carlos Alberto Montaner

Översättning från spanska av ordtrogen.se

12 september 2010

Fidel sa att han inte sagt det han sa. Först så uttalade han sig till journalisten Jeffrey Goldberg och sa att den kubanska modellen inte var värd att exportera, att den inte ens fungerade i hans eget land. Två dagar senare, efter den mediaskandal som blossat upp, förklarade han att det handlade om en ironi som misstolkats av journalisten. Det han egentligen velat säga var att det var USAs modell som inte fungerade och som inte skulle tas efter.

I verkligheten rör det sig dock inte om någon felaktig tolkning utan om en Freudiansk felsägning, vilket är något som har studerats mycket ingående inom psykoanalysen. Fidel lät dessa ord "slinka ur sig". Det var ingen ironi utan ett ofrivilligt skorrande från hans undermedvetna. Det journalisten återgav är vad Fidel utan tvekan vet. Det är något han döljer i sin plågade hjärterot: det kommunistiska system han infört på Kuba är en monumental katastrof som drivit kubanerna till förtvivlan och misär.

Ändå är Fidel oförmögen att medge det offentligt, och än mindre att försöka mildra den skada som skett. Tvärtom, det huvudsakliga arbete han lagt ned under loppet av de senaste tjugofem åren, sedan perestrojkan i Sovjetunionen dök upp, har inriktat sig på att försöka upprätthålla kollektivismen på det ekonomiska planet, och den totala avsaknaden av frihet på den politiska arenan, samtidigt som han vildsint kväser de reformister som visar sig i hans omgivning. I likhet med de tjurskalliga spanska adelsmän som misstog halsstarrighet för karaktärsfasthet så tycks hans favoritmotto vara ett citat från Konfucius: "Om en människa upptäcker sitt misstag och inte rättar till det, begår hon ytterligare ett misstag."

I vilket fall som helst är han inte ny, denne Fidel som först uttalar sig och sedan tar tillbaka med en ogenerad lätthet. Vid ett flertal tillfällen under 1959 fördömde Fidel Castro med eftertryck kommunismen och hånade de som anklagade honom för att vara anhängare till denna totalitära och förtryckande ideologi, vilket kan bekräftas av vem som helst genom ett enkelt besök hos den förträffliga Google. Icke desto mindre, den 2 december 1961, i ett "avgörande" anförande, bekräftade han att han "varit marxist-leninist sedan barnsben och så skulle fortsätta i resten av sitt liv".

Det är en gammal historia. För femtio år sedan reste den framstående italienske journalisten Valerio Riva till Kuba för att skriva en biografi om Fidel Castro. Han hade fått uppdraget av förlaget Feltrinelli och allt var avtalat på förhand med El Comandante. Valerio reste till Havanna, de möttes vid flera tillfällen under många timmar, men mycket snart avsade han sig uppdraget, reste hem till Rom och förklarade för sin redaktör att det var alltför svårt att nedteckna någons liv, när denne hela tiden ändrade sin berättelse och ignorerade eller förbigick nyckeldokument, eller skrev om dem under den egendomliga förevändningen att eftersom detta handlade om personliga upplevelser så hade han rätt att modifiera dem.

Fidel envisades med att förneka att han varit en våldsverkare under sina år vid universitetet, trots sitt deltagande i flera helt verifierade blodiga incidenter. Han ville skapa sig ett förflutet som studentledare i första linjen, vilket han aldrig var. Han förvrängde fakta gällande hur revolutionens förste president, Don Manuel Urrutia, petades från makten, fängslandet av gerillaledaren Huber Matos, alliansen med kommunisterna och konfrontationen med amerikanerna. För Fidel var verklighet och sanning fogliga och formbara element som han anpassade för att skapa en framställning i evig tjänst för hans personliga eftermäle som stor ledare för mänskligheten. Det var under dessa år som biblioteken och läsesalarna började gömma undan alla publikationer som i någon mån förnekade den ärofulla officiella versionen av hans exemplariska liv som oantastlig revolutionär, i kommunismens tjänst sedan späd ålder. Det råder inget tvivel om att han är fast besluten att låta sig begravas i denna förklädnad.

www.firmaspress.com

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Pingat på intressant.se

Jag har placerat min blogg i Linnéstaden på bloggkartan.se