5 februari 2011

Cyberpolisens skeva logik

av Carlos Alberto Montaner | Miami | 04-02-2011 - 11:33 am

översättning från spanska av Ordtrogen Översättning

En video som har läckt ut visar hur de som försvarar censur och politisk stagnation egentligen tänker.

I slutet av denna kommentar finns en länk till en video. Det är värt mödan att titta på den. Det handlar om en ung officer vid inrikesministeriet (MININT) – specialist på cyberkrigföring – som under en timme förklarar för några militärer och andra "kamrater" hur "kontrarevolutionärerna", i händerna på USA, använder ny teknologi för att försöka destabilisera revolutionen och byta ut det kommunistiska systemet. Den huvudsakliga fiende han pekar ut är Yoani Sánchez och om henne kommer han med sådana förflugna påståenden som att de ekonomiska priser hon har fått motta eller de journalistiska utmärkelser hon förärats, alla har iscensatts av USA, som på detta sätt "tvättar" pengar som har satts av för denna modiga bloggerska.

Yoani är inte den enda fienden. Han refererar till bloggen Penúltimos Días ("Näst Sista Dagarna") och nämner Ernesto Hernández Busto, han attackerar Raíces de Esperanza ("Hoppets Rötter"), han betraktar Juanes som en motståndare som gett sig i lag med Raíces de Esperanza, han försäkrar att de förvandlade konserten* till ett nederlag för kontrarevolutionen och avslöjar att de kubanska myndigheterna har mobiliserat mer än tusen journalister till det virtuella slagfältet.

Under hela föredraget utgår han ifrån att de befinner sig i krig och använder konstant militär jargon. För honom är USAs strategi tydlig: den konventionella oppositionen skapar på konstgjord väg alla konflikter, och kommunikatörer som Yoanis och övriga bloggare sprider information i syfte att skapa kaos. Som stöd för sitt resonemang visar han den offentliga (och publicerade) information som handlar om de pengar som avsatts av Washington för att främja demokratin på Kuba: bärbara datorer, telefoner, resenärer, utbildning och tillgång till Internet via satellit som myndigheterna inte kan kontrollera.

Det intressanta med konferensen är att denne internetpolis själv inte är kapabel att skärskåda de grundläggande premisser som hans resonemang bygger på. Vad är det han försvarar och varför försvarar han det?

Denne polis går till attack likt en jakthund, en tjur inför det röda skynket eller en stridstupp, men han frågar sig aldrig varför han gör det eller vilka skäl hans motståndare har till att försöka byta ut ett system som har misslyckats så skandalöst. Det är självklart så att Yoani Sánchez, Oswaldo Payá eller Las Damas de Blanco ("Damerna i vitt") vill byta ut systemet mot ett som fungerar bättre. Vilket? Det system som ger mening och form åt de 30 rikaste och lyckligaste samhällena på vår planet. De vill att Kuba skall likna Holland, Spanien, Kanada, USA, till och med Costa Rica eller Chile (det bor redan 20.000 kubaner i Chile). De vill att Kuba skall likna de länder där kubanerna själva vill bo och dit de flyr så fort de får tillfälle.

Han hejdar sig inte heller och begrundar att problemet omöjligt kan ligga i att ett land tillhandahåller kommunikationsteknologi för att man i ett annat samhälle skall kunna sprida information eller uttrycka sin frustration, något man borde vara tacksam för, utan ligger i ett system som helt är ägnat åt att hindra människor från att hålla sig informerade och, i den mån det behövs, framföra sina klagomål. Upplyser oss denne tjänsteman från MININT kanske om att hans verkliga arbete består i att stänga fönster, sätta upp stängsel, riva ner antenner, censurera böcker och hindra människor från att fritt få tillgång till information och uttrycka sina åsikter? Vet han att hela det kubanska politiska systemet har som huvudsakligt mål det beklagansvärda syftet att hindra människor från att fritt få träffas, utbyta åsikter och bilda föreningar? Och varför det? Jo, därför att alla sanningar och åsikter av vikt redan har meddelats via bröderna Castros heliga ord. Därför att alla möjligheter till inflytande redan har förkastats av revolutionen. Hur är det möjligt att han inte dör av skam när han försvarar ett sådant moraliskt monster?

Denne cyberkonstapel inser inte att skulden ej faller på USA som försöker underminera ordningen på Kuba, något som är helt förståeligt eftersom det handlar om ett fientligt land som den kubanska regeringen oupphörligt har försökt åsamka skada sedan 1959, vilket, bland annat, motiverade det snart halvsekelgamla partiella embargot. Skulden ligger istället hos den samhällsordning som beslutades av bröderna Castro för femtio år sedan, som inte ens kommunisterna själva kan byta ut, vilket man kan se på Kongressen nu i april, där alla recept redan har tillagats, en samhällsordning som har skapat en form av samlevnad som varit fruktansvärt ödesdiger för kubanerna. Detta är det egentliga problemet.

Varför vill denne virtuella världens polis tysta eller krossa Yoani Sánchez? Är det för att undvika förändring och istället bibehålla misären, improduktiviteten, bristen på frihet, städernas tilltagande förfall, ungdomarnas uppgivenhet, tragedin med flottflyktingarna, det förtryck som är typiskt för kommunistdiktaturer med ett enda stelbent och orubbligt parti?

Mot denna bakgrund: vilka är mest patriotiska? Är det bloggskribenterna och den demokratiska opposition som accepterar hjälp från USA, Spanien eller Sverige, från vem som helst som vill räcka en hand för att försöka förändra ett orättvist och misslyckat samhällstillstånd där redan tre generationer kubaner har gått till spillo? Eller är det de förblindade poliser som ägnar all sin kraft åt att upprätthålla detta misslyckandets status quo? Vilken förtjänst finns i att tjurskalligt klamra sig fast vid begångna misstag?

Titta nu lugnt och stilla på den tidigare nämnda videon. Det är värt mödan: den är ett mästerverk i fråga om förnuftsvidrighet och trångsynthet.

* Den colombianske sångaren Juanes hade i september 2009 en delvis kontroversiell konsert i Havanna under rubriken Paz sin Fronteras ("Fred utan gränser") [övers. anm]

La ciber policia en Cuba from Coral Negro on Vimeo.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Pingat på intressant.se

Jag har placerat min blogg i Linnéstaden på bloggkartan.se